SZKOŁA PŁYWANIA
BYDGOSZCZ | OSIELSKO
Nauka oraz doskonalenie pływania dla wszystkich!            strona główna

Regulamin lekcji pływania w Szkole Pływania „AQUARIUS”.

 1. Organizatorem zajęć jest AQUARIUS, Roman Knapkiewicz, ul. Solskiego 3/2, 85- 125 Bydgoszcz, NIP: 9531215488. tel. 668 418 762
 2. Uczestnik zajęć dalej rozumiany jest jako osoba biorąca udział w zajęciach nauki i doskonalenia pływania prowadzonych przez Organizatora.
 3. Opiekun – Osoba sprawująca prawną opiekę nad nieletnim uczestnikiem zajęć.
 4. Lekcje pływania – Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci oraz osób dorosłych przygotowane przez Organizatora
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z lekcji pływania
 6. Pływalnia – basen, na którym odbywają się zajęciach lekcji pływania
 7. Karnet- papierowy blankiet wydawany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na ćwiczenia.
 8. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają się lekcje pływania  
 10. Uczestnictwo w lekcjach pływania odbywa się na własną odpowiedzialność
 11. Uczestnik zajęć / Opiekun we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie występują u niego przeciwwskazania do uczestnictwa w lekcjach pływania.
 12. Uczestnik zajęć /Opiekun oświadcza, że nie występują u niego żadne przeciwwskazania do uczestnictwa w ćwiczeniach.
 13. Uczestnik zajęć / Opiekun zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych mogących mięć wpływ na przebieg lekcji pływania tj. wady słuchu, cukrzyca, choroby serca itp. Pozwoli to Organizatorowi na zwrócenie bacznej uwagi na uczestników zajęć wymagających indywidualnego podejścia. ( głośniejsza mowa, robienie przerw na badania poziomu cukru, obecność rodzica na niecce pływalni itp.)
 14. Zapisy na lekcje pływania odbywają się telefonicznie, bądź przed lub po kolejnej ćwiczeniach.
 15. Uczestnik lekcji pływania, wchodzi zajęcia, okazując w kasie pływalni ważny Karnet.
 16. Uczestnik zajęć bądź Opiekun otrzyma Karnet po dokonaniu płatności u Organizatora.
 17. Płatności dokonać można drogą elektroniczną, bądź gotówką przed pierwszymi zajęciami.
 18. Uczestnik zajęć / Opiekun dokonuje płatności za cały miesiąc z góry.
 19. Brak wpłaty przed pierwszymi zajęciami potraktowana będzie jako rezygnacja z zajęć a co za tym idzie utratę miejsca na danym torze basenowym.
 20. W w/w wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do wpisania w opuszczone miejsce nowego uczestnika zajęć.
 21. O rezygnacji z lekcji pływania Uczestnik zajęć/ Opiekun zobowiązany jest poinformować Organizatora do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia zajęć.
 22. Karnet wstępu ważny jest wyłącznie od daty zakupu do końca miesiąca, w którym został zakupiony.
 23. Cena Karnetu jest zgodna z cennikiem i nie może ulec zmianie.
 24. Organizator nie zwraca pieniędzy wpłaconych przez Uczestnika zajęć/ Opiekuna.
 25. O chęci otrzymania rachunku – Uczestnik zajęć / Opiekun musi poinformować Organizatora odpowiednio wcześniej oraz podać Organizatorowi wszystkie niezbędne do wystawienia rachunku dane.
 26. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na miesiąc następny.
 27. Uczestnik zajęć może odrobić niewykorzystane zajęcia w miesiącu, w którym je opuścił po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem.
 28. Zajęcia mogą być odrobione, wyłącznie jeśli Organizator będzie dysponował wolnymi miejscami.
 29. Zajęcia mogą być odrobione wyłącznie, jeśli Uczestnik zajęć/ Opiekun poinformuje Organizatora o swojej nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem.
 30. Zajęcia wolno odrabiać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem
 31. W przypadku gdy liczba osób na torze basenowym będzie większa niż liczba osób przypisanych do danych zajęć – Uczestnik odrabiający zajęcia musi uiścić Organizatorowi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł.
 32. Uczestnik zajęć / Opiekun pod koniec roku szkolnego dokonuje opłaty za dwa miesiące z góry tj. maj + czerwiec co pozwoli Organizatorowi przygotować dyplomy oraz medale dla wszystkich uczestników lekcji pływania
 33. Każdy Uczestnik zajęć musi posiadać: strój kąpielowy, czepek, klapki basenowe.
 34. Uczestnik zajęć / Opiekun jest zobowiązany do szanowania przyborów do ćwiczeń  a w razie ich umyślnego zniszczenia bądź używania niezgodnie z zaleceniami instruktora pokrycia wyrządzonych strat.
 35. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 36. Uczestnictwo w zajęciach lekcji pływania jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu.
 37. Patrz też ,, Regulamin dla korzystających z pływalni krytej ,, Laguna”, „GOSiR Osielsko”
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym będzie informował Uczestników zajęć.
 39. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym będzie informował Uczestników zajęć.
 40. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017

 

 

 

DANE DO PRZELEWU

Nr konta: 90 1020 1462 0000 7802 0078 3068,

Nazwa odbiorcy: Knapkiewicz Roman 

Adres odbiorcy: ul. Solskiego 3/2, 85-125 Bydgoszcz

Tytuł przelewu: za lekcje pływania w miesiącu.......... imię i nazwisko..............  

 

 

www.aQua.bydgoszcz.pl

 

 

 

O FIRMIE

NAUKA PŁYWANIA

AQUA AEROBIK

BASEN BYDGOSZCZ

PLAN ZAJĘĆ

CENNIK

BASEN OSIELSKO

PLAN ZAJĘĆ

CENNIK

AQUA PRZYBORY

REGULAMIN

GALERIA

KONTAKT

kopiowanie tekstów oraz zdjęć bez zgody autora zabronione

© Copyright 2001. All rights reserved. Contact: JimWORLD   Powered by Free Site Templates